Wie ben ik?

Ik ben Sigrid van de Riet. Leerkracht, kindercoach en vooral moeder van 4 kinderen. Ik ben christen en wil dat uitdragen in de manier waarop ik leef en werk. Ik geloof dat wij allemaal uniek geschapen zijn met eigen gaven en talenten. Ik geniet ervan om samen met kinderen te ontdekken wat hun specifieke talenten zijn en help ze graag die in te zetten in hun leven.

Sinds 1991 leerkracht in het basisonderwijs. Eerst als groepsleerkracht daarna als remedial teacher en ‘rugzak’begeleider. 
Al tijdens mijn PABO studie had ik grote interesse in kinderen met leer en/of gedragsmoeilijkheden. Na de PABO heb ik dan ook mijn diploma speciaal onderwijs gehaald.

In het reguliere onderwijs ben ik op zoek gegaan naar de oorzaak van leer- en gedragsproblemen. ADHD, PDD-NOS, ADD , spraak-/taalproblemen, gehoorproblemen etc., het kwam allemaal langs. En wat bleek ...kinderen zijn niet te vangen in een diagnose.  Door leerlingen zelf te laten vertellen en door ervaringen met mijn eigen kinderen op school, leerde ik op welke manieren kinderen leren. De één is auditief ingesteld, de ander meer visueel. De één denkt in taal, een ander denkt in beelden. Vooral wat het beelddenken betreft ging er een wereld voor me open!

In het voorjaar van 2008 heb ik de basistraining kindercoaching gedaan en ben ik gestart met mijn praktijk In Beeld kindercoaching. 
Sinds 1 januari 2015 is de naam van mijn praktijk veranderd in BestKids, kindercoaching en opvoedingsadvies.
Ik laat kinderen in mijn praktijk vooral dingen doen en ervaren. Zo laten ze op een veilige, ontspannen manier zichzelf zien zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Voor mij is hun werk een schat aan informatie!

Ik ben gecertificeerd beelddenksignaleerder (opleiding gevolgd bij het Ojemann instituut) en heb me laten bijscholen in de Matrixmethode. Dit alles om kinderen te helpen hun manier van leren te ontdekken.
Ook heb ik verschillende curs ussen gevolgd bij Theresa Foks-Appelman die me veel geleerd  heeft over kindertekeningen.  
Ook de cursussen bij Marijke Sluiter over Zinvol tekenen met kinderen gaven me nieuwe inspiratie om met kinderen creatief aan de slag te gaan.
De cursussen trauma care bij Human Givens helpen mij om kinderen met een trauma zoals angst te begeleiden.

In het werken met kinderen ben ik steeds meer gaan zien hoe mooi het is om samen met de ouders aan de slag te gaan. Samenwerken om je kind weer onbezorgd te laten zijn. 
Dat is wat ik zo geweldig aan coachen vind. De tijd nemen om te ‘kijken’ naar een kind en om samen te ontdekken dat we beperkingen kunnen veranderen in mogelijkheden. Aansluiten bij hun manier van leren en ervaren, bij hun gaven en talenten, en bij hun leefomgeving  geeft kinderen weer zelfvertrouwen. Ze laten weer zien wat ze kunnen!  of: ze weer laten zien wat ze allemaal kunnen!

Geweldig, is er een mooiere baan?

Naar boven ↑