Kenmerken van beelddenkers.

Spreken:

 1. Struikelen over woorden (denken gaat sneller dan praten)
 2. Praten ondersteunen met gebaren
 3. Zeer breedsprakig en langdradig zijn of juist heel kort van stof
 4. Woordvindingsproblemen.( die, dat, dinges, je weet wel…)

Luisteren:

 1. Lijkt slechte luisterhouding te hebben
 2. Moeite met het verwerken van mondelinge informatie
 3. Liever ontdekkend leren dan luisteren naar uitleg
 4. Letterlijk opvatten wat er gezegd wordt.

Taalontwikkeling:

 1. Moeite met het koppelen van woorden aan beelden (kost veel tijd)
 2. Weinig lijn in datgene wat het kind vertelt (van de hak op de tak)
 3. Symptomen van dyslexie
 4. Moeite met technisch lezen.

Organisatie (in tijd en ruimte)

 1. Moeite met klokkijken/Gebrekkig tijdsbesef
 2. Links en rechts verwarren
 3. Moeite om zaken op (volg)orde te houden
 4. Moeite met automatiseren.

Werkhouding:

 1. Moeite om het werk te overzien / af te maken
 2. Het antwoord  weten maar niet uit kunnen leggen hoe hij/zij daarbij is gekomen.
  Concentratieproblemen / korte spanningsboog
 3. Lijkt ongeïnteresseerd
 4. Droomt vaak weg.
 5. Soms inzicht tonen soms ook niet/wisselend prestatiepatroon.

Overige kenmerken:

 1. Klaagt over: "mijn hoofd zit zo vol"
 2. (Overdreven) rechtvaardigheidsgevoel/Lage frustratiedrempel
 3. Snel vermoeid, snel overprikkeld , emotioneel kwetsbaar.
 4. Faalangstig  en onzeker.
 5. Moeite om aan afspraken en regels te houden.
 6. Gevoel voor humor.
 7. Moeilijk leesbaar handschrift.
 8. Intelligent.
 9. Vindingrijk.
 10. Creatief, technologisch, wiskundig of emotioneel begaafd.
 11. Talenten op gebied van sport, kunst, muziek, techniek.
Naar boven ↑